KONTAKT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
ul. Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczka
tel. 12 288-02-20, 730 199 952
/e-mail: sekretariat@pcpr-wieliczka.pl

ADRES SKRYTKI EPUAP: /PCPR-WIELICZKA/domyslna

NIP: 683-17-84-220
REGON: 351 623 150

Zapraszamy w Poniedziałek w godz. 7:30 - 17:00 i od wtorku do piątku w godz. 7:30 do 15:30


Dyrektor PCPR

tel. 12 288-02-20
e-mail: dyrektor@pcpr-wieliczka.pl

Zastępca Dyrektor PCPR

tel. 12 288-02-20
e-mail: a.front@pcpr-wieliczka.pl

Dział ds. Pomocy Instytucjonalnej i Przeciwdziałania Przemocy

tel. 12 288-02-20, 730 201 681
e-mail: wipp@pcpr-wieliczka.pl

Dział ds. Pieczy Zastępczej

tel. 12 288-02-20, 730 201 652
e-mail: piecza@pcpr-wieliczka.pl

Dział ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

tel. 12 288-34-80, 730 201 543
e-mail: rs@pcpr-wieliczka.pl

Księgowość

tel. 12 288-02-20
e-mail: finanse@pcpr-wieliczka.pl

Punkt Interwencji Kryzysowej

ul. Sikorskiego 5
tel. 12 291 31 79, 730 201 771
e-mail: pik@pcpr-wieliczka.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

e-mail: iod@iods.pl

Grzegorz Witkowski


powrót