PROJEKT ZINTEGROWANY

AFR-Szac-271-2-20/1317/2020                                                                                              Wieliczka, dnia 17 lipca 2020 r.


OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA na usługę dostarczenia cateringu (zapewnienie serwisu kawowego w systemie ciągłym + przygotowanie i podawanie obiadu) dla uczestników projektu podczas spotkań (szkoleń/warsztatów) na rzecz projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Powiat Wielicki”

(cała treść  do pobrania tutaj)

.AFR-Szac-271-1-20/1246/2020                                                                   Wieliczka,07.07.2020roku


OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Powiat Wielicki”

(cała treść dokumentu do pobrania tutaj)


.

.

.

.

.V-AS.ZP.271-3-19/ 1637 /19                                        Wieliczka, dnia 07 październik 2019 r.

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA

***

V-AS.ZP.271-3-19/ /19                                     Wieliczka, dnia 30 września 2019 r.

Wykonawcy wg. rozdzielnika


ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA
USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu ,,Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę-projekt zintegrowany Powiat Wielicki.’’

***


V-AS.ZP.271-3-19/ 1562 /19                                              Wieliczka 26 wrzesień 2019 r.

INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH DO PONIŻSZEGO OGŁOSZENIA

***

V-AS.ZP.271-3-19/ 1530 /19                                     Wieliczka, dnia 18 wrzesień 2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:

USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu
„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany.
Powiat Wielicki”V-AS.ZP.271-3-19/ 1416 /19                                              Wieliczka, dnia 03 wrzesień 2019 r.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:

USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu
„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany.
Powiat Wielicki”
(w celiu pobrania zalączników kliknij tutaj - plik ZIP)V-AS.ZP.271-3-19/ 1329 /19                                                      Wieliczka, dnia 14 sierpień 2019 r.

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA NA
USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu
„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany.
Powiat Wielicki”

(cała treść do pobrania tutaj)V-AS.OWZ.271-1-19/ 1276 /19                                    Wieliczka, dnia 07 sierpień 2019 r.


OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

W związku z koniecznością oszacowania wartości zamówienia na kompleksowe zorganizowanie pikniku integracyjnego dla 200 osób na rzecz projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Powiat Wielicki”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wieliczce (32-020 Wieliczka ul. Daniłowicza 12), zwraca się z uprzejmą prośbą do potencjalnych Wykonawców o przesłanie wyceny przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 niemniejszego zaproszenia.
(cała treść ogłoszenia do pobrania tutaj)V-AS.ZP.271-3-19/ 1274 /19                                                      Wieliczka 7 sierpnia 2019r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania na
USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:


Przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu ,,Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę-projekt zintegrowany Powiat Wielicki.’’

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu ,,Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę-projekt zintegrowany Powiat Wielicki.’’
(cała treść ogłoszenia do pobrania tutaj)V-AS.OWZ.271-1-19/ 1187 /19                                                        Wieliczka, dnia 26 lipiec 2019 r.


OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

na usługę dostarczenia cateringu
(całość ogłoszenia do pogrania tutaj)

V-AS.ZP.271-3-19/ 1186 /19                                                                          Wieliczka 26 lipiec 2019 r.

INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH
w postępowaniu

(w celu pobrania kliknij tutaj - plikPDF)

 

Znak sprawy: V-AS.ZP.271-3-19/ 1153 /19                                                             Wieliczka, dnia 17 lipiec 2019 r.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

ul. Daniłowicza 12, 32-020 Wieliczka
tel. 12 288-02-20, 12 289-60-25, 730 199 952
e-mail: pcpr@powiatwielicki.pl

NIP: 683-17-84-220

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:

USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu
„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany.
Powiat Wielicki”
(w celiu pobrania zalączników kliknij tutaj - plik ZIP)
V-AS.ZP.2771-3-19/1177/19                                                                    Wieliczka, dnia 24 lipiec 2019r.

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIAV-AS.ZP.271-3-19/1154/19                                                                                              Wieliczka, dnia 17 lipca 2019 r. 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
(w celu pobrania kliknij tutaj - plikPDF)

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


V-AS.ZP.271-3-19/ 1144 /19                                                                                                   Wieliczka 15 lipiec 2019 r.  

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH
(w celu pobrania kliknij tutaj - plikPDF)


Wieliczka, 04 lipiec 2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:

USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu
„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany.
Powiat Wielicki”
(w celiu pobrania zalączników kliknij tutaj - plik ZIP)
Wieliczka, 04 lipiec 2019


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU
(w celiu pobrania kliknij tutaj - plik JPG)


Wieliczka, 25 czerwiec 2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:

USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu
„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany.
Powiat Wielicki”
(w celiu pobrania zalączników kliknij tutaj - plik ZIP)OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany.Powiat Wielicki”

(cała treść ogłoszenia do pobrania tutaj!!!)


powrót