PROJEKT ZINTEGROWANYV-AS.ZP.271-3-19/ 1144 /19                                                                                                   Wieliczka 15 lipiec 2019 r.  

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH
(w celiu pobrania kliknij tutaj - plikPDF)


Wieliczka, 04 lipiec 2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:

USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu
„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany.
Powiat Wielicki”

(w celiu pobrania zalączników kliknij tutaj - plik ZIP)
Wieliczka, 04 lipiec 2019


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU
(w celiu pobrania kliknij tutaj - plik JPG)


Wieliczka, 25 czerwiec 2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:

USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu
„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany.
Powiat Wielicki”
(w celiu pobrania zalączników kliknij tutaj - plik ZIP)OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany.Powiat Wielicki”

(cała treść ogłoszenia do pobrania tutaj!!!)


powrót