OGŁOSZENIA O KONKURSACH

Ogłoszenie

O naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego Powiatu Wielickiego w dziedzinie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku czterech Ponadgminnych Domów Pomocy Społecznej”

Do pobrania:UCHWAŁA Nr46/152/2019

Zarządu Powiatu Wielickiego

z dnia 7 października 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Powiatu Wielickiego
na lata 2020-2024 w dziedzinie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia
2020 roku do 31 grudnia 2024 rokuczterech Ponadgminnych Domów Pomocy Społecznej.”

Do pobrania:


powrót