OGŁOSZENIA O KONKURSACHUchwała NR 80/298/2020 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 6lipca 2020 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 chłopców powyżej 10 roku życia”

***

.***

-UCHWAŁA Nr 74/280/2020 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 28 maja 2020 roku „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego  dla 14 chłopców powyżej 10 roku życia”

.

.
UCHWAŁA Nr 78/291/2020 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie popwołania komisji konkursowej ,,Prowadzenie w okresie od 1 stycznla 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 chlopców powyżej 1O roku życia" (do pobrania tutaj !!!)

,,,.

rządzenie Nr 50/2020 Starosty Wielickiego1 z dnia 28 maja 2020 r. ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej (plik

-Zarządzenie Nr 50/2020 Starosty Wielickiego1 z dnia 28 maja 2020 r. ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej (do pobrania tutaj !!!)

.Uchwała Nr 57/206/2019 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 23 grudnia 2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w KłajuUchwała Nr 56/201/2019 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 16 grudnia 2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na prowadzenie świetlic Kłaj Wieliczka,Uchwała Nr 55/198/2019 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 9 grudnia 2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ŚDSZARZĄDZENIE NR 103/2019 Starosty Wielickiego z dnia 27 listopada w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej POW w Kłaju......

UCHWAŁA NR 53/188/2019 ogłoszenie o konkursie na prowadzenie placówki w Kłaju

......

UCHWAŁA NR 53/187/2019 unieważnienie konkursu na prowadzenie placówki w Kłaju

..Zarzadzenie NR 90/2019 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej placówka w Kłaju0

00

Zarzadzenie NR 87/2019 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej ŚDS

0...

Uchwały Nr 49/165/2019 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 28.10.2019
„Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku dwóch Ponadgminnych Środowiskowych Domów Samopomocy”

(Uchwała, regulamin wraz z załącznikami do pobrania tutaj!!!)

...0

Uchwały Nr 49/167/2019 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 28 października 2019
„Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku koedukacyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego
w Kłaju w budynku stanowiącym własność Powiatu Wielickiego dla 14 dzieci powyżej 10 roku życia”

(Uchwała, regulamin wraz z załącznikami do pobrania tutaj!!!)

0Ogłoszenie

O naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego Powiatu Wielickiego w dziedzinie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku czterech Ponadgminnych Domów Pomocy Społecznej”

Do pobrania:UCHWAŁA Nr46/152/2019

Zarządu Powiatu Wielickiego

z dnia 7 października 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Powiatu Wielickiego
na lata 2020-2024 w dziedzinie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia
2020 roku do 31 grudnia 2024 rokuczterech Ponadgminnych Domów Pomocy Społecznej.”

Do pobrania:


powrót