05-12-2018

Spotkanie grupy wsparcia dla DPS-ów, ŚDS-ów i WTZ-ów
W dniu 28.11.2018r. w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla przedstawicieli Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu Powiatu Wielickiego.
Na spotkaniu omówiono sprawę umieszczeń w domach pomocy społecznej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce wyszło z inicjatywą sporządzenia oświadczenia o zapoznaniu się z dokumentacją osoby kierowanej do domu pomocy społecznej w celu weryfikacji dokumentów nowo skierowanych osób do DPS. Równie ważnym elementem spotkania było omówienie dotychczasowych szkoleń zorganizowanych w ramach Grupy Wsparcia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce i wyznaczenia kierunków działań.
Na kolejne spotkanie Grupy Wsparcia zapraszamy w roku następnym.powrót