24-04-2019

PCPR w Wieliczce

Dział ds. Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego● dla dzieci w wieku: od 0 – 3 lat,

● dla dzieci w wieku: powyżej 3 – 7 lat,

● dla dzieci w wieku: powyżej 7 - 18 lat.


Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Rodziny Zastępczej prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu ds. Pieczy Zastępczej, Wieliczka ul. Sikorskiego 5 32-020 Wieliczka, w godzinach pracy Urzędu:


Poniedziałek: godz. 7.30 – 17.00

Wtorek, środa, czwartek, piątek: godz. 7.30 – 15.30.

Tel: 12 291-31-79 e-mail: pcpr@powiatwielicki.plpowrót