05-08-2019

Niezawodowe i Spokrewnione Rodziny Zastępcze - Grupa WsparciaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce Organizator Pieczy Zastępczej Zaprasza


  • Niezawodowe i Spokrewnione Rodziny Zastępcze do udziału w Grupach Wsparcia celem wymiany doświadczeń w procesie wychowania powierzonych im dzieci

  •   oraz Dzieci i Młodzież przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej, które doświadczają trudności w adaptacji utraty rodziny biologicznej.


Spotkania odbywać się będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce Dział Pieczy Zastępczej przy ul. Sikorskiego 5. Spotkania odbędą w terminach:
  • 26.08.2019r. (dzieci, młodzież)

  • 29.08,2019r. (dzieci, młodzież)

  • 09.09.2019r. (rodziny zastępcze)

  • 12.09.2019r. (rodziny zastępcze)


W godzinach: 15:30-17:30

powrót