PCPR Wieliczka logo

Informacja o unieważnieniu postępowania do zapytania ofertowego nr 3/A.O.N./2020 na realizację usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje o unieważnieniu postępowania: Na realizację usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020r., ze względu na fakt, że do ustalonego w postępowaniu terminu tj. do dnia 21 lutego 2020 roku nie wpłynęła żadna oferta.

Loga Ministerstwa Rodziny, Pracy i polityki Społecznej, Powiat wielicki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie