PCPR Wieliczka logo

Zapytanie ofertowe nr 3/A.O.N./2020 na realizację usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020r.

Pełna treść dokumentu

Loga Ministerstwa Rodziny, Pracy i polityki Społecznej, Powiat wielicki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie