PCPR Wieliczka logo

Znak sprawy: AFR-Szac-271-1-20/1246/2020. W związku z koniecznością oszacowania wartości planowanego do przeprowadzenia zamówienia na: przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat Wielicki” nr POWR.04.01.00-00-D206/17, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce           (32-020 Wieliczka ul. Sienkiewicza 13), zwraca się z uprzejma prośbą do potencjalnych Wykonawców o przesłanie wyceny przedmiotu zamówienia określonego  w załączniku nr 1 niniejszego zaproszenia.

Cała treść dokumentu do pobrania tutaj.

Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej