Oszacowanie wartości zamówienia na usługę dostarczenia cateringu (zapewnienie serwisu kawowego w systemie ciągłym + przygotowanie i podawanie obiadu) dla uczestników projektu podczas spotkań (szkoleń/warsztatów) na rzecz projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat Wielicki”

Oszacowanie wartości zamówienia

Cała treść do pobrania tutaj

Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej