PCPR Wieliczka logo

Zaproszenie do składania ofert (oznaczane dalej jako zaproszenie)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 € Prowadzonego na podstawie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach europejskiego funduszu rozwoju regionalnego, europejskiego funduszu społecznego oraz funduszu spójności na lata 2014-2020

w ramach  realizacji projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat wielicki” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

(cała treść do pobrania tutaj) 

Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej