Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że
w dalszym ciągu przyjmowane są wnioski o dofinansowanie ze
środków PFRON dla osób niepełnosprawnych na następujące
zadania:

● dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze oraz w sprzęt rehabilitacyjny,
● dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się.

W 2020r. w ramach prowadzonych zadań osoby niepełnosprawne mogą
ubiegać się o dofinansowanie do zakupu aparatów słuchowych, środków
pomocniczych, wózków inwalidzkich, schodołazów, podnośników wannowych,
sprzętu do rehabilitacji w warunkach domowych (np. rowerki stacjonarne,
orbitreki), łóżek rehabilitacyjnych, komputerów.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków, jakie należy spełnić, aby
otrzymać dofinansowanie do wybranego sprzętu oraz wysokości
dofinansowania można uzyskać w pod nr telefonu 12 288 34 80.