Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Wieliczka 25.11.2020 r.

Znak sprawy: V-AS-ZP.271-6-20/ 2317 /2020

ZAPROSZENIE
DO
SKŁADANIA OFERT
(oznaczane dalej jako Zaproszenie)

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 €
PROWADZONEGO NA PODSTAWIE
ZARZĄDZENIA
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIELICZCE