Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 €
PROWADZONEGO NA PODSTAWIE
WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

w ramach realizacji projektu ”Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce” nr RPMP.09.02.02-12-0495/19 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PLIKI DO POBRANIA: