loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na Przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat Wielicki”, udzielił zamówienia w ramach części II oraz III Zamówienia w dniu 29.09.2020 r. Wykonawcy: FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INICJATYW SPOŁECZNYCH PROELIO, Szczygłów 47, 32-020 Wieliczka. Okres obowiązywania Umowy nr 3/L/A/2020 od dnia podpisania do dnia 15.09.2021 r., wartość Umowy: 38 160 zł brutto.