loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na Przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat Wielicki”, udzielił zamówienia w ramach części I oraz IV Zamówienia w dniu 29.09.2020 r. Wykonawcy: Magdalena Pikulska Centrum Szkoleń i Rekrutacji, Ul. 3 Maja 10/1, 37-500 Jarosław. Okres obowiązywania Umowy nr 2/L/T/2020 od dnia podpisania do dnia 15.09.2021 r., wartość Umowy: 10 464 zł brutto.