loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

Wieliczka 08.12.2020 r.

V-AS-ZP.271-6-20/ 2317 /2020                                                                                     

Do wszystkich zainteresowanych

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

w zakresie części I Zamówienia

Dotyczy: postępowania prowadzonego w zakresie części I Zamówienia na Dostawę sprzętu biurowego oraz komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzenie w Wieliczce.

Przedmiotowe postępowanie w zakresie części I Zamówienia zostaje unieważnione na podstawie zapisów pkt. 3.3 Zaproszenia do składania ofert, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie części I Zamówienia.

W postępowaniu zostały złożone dwie oferty na część I Zamówienia, kwota zaoferowana w najtańszej ofercie wynosi 17 699,70 zł brutto a Zamawiający na realizację przedmiotowej części  Zamówienia może przeznaczyć maksymalnie kwotę  15 700 zł brutto.

—————————————————–

( podpis Przedstawiciela Zamawiającego)

SKAN PODPISANEGO DOKUMENTU DO POBRANIA TUTAJ