Wieliczka 08.12.2020 r

V-AS-ZP.271-6-20/ 2317 /2020

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w zakresie części II Zamówienia

Dotyczy: postępowania prowadzonego w zakresie części II Zamówienia na Dostawę sprzętu biurowego oraz komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzenie w Wieliczce.

CAŁA TREŚĆ PODPISANEGO OGŁOSZENIA DO POBRANIA TUTAJ!!!