loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

Znak sprawy: V-AS-ZP.271-9-20/ 2431 /2020

Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
ul. Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczka
tel. 12 288 02 20, 730 199 952
e mail: sekretariat@pcpr-wieliczka.pl
www.pcpr-wieliczka.pl
NIP: 683 17 84 220 , REGO N: 351 623 150

ZAPROSZENIE
DO
SKŁADANIA OFERT

(oznaczane dalej jako Zaproszenie)

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 € PROWADZONEGO NA PODSTAWIE
ZARZĄDZENIA DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIELICZCE

CAŁA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI DO POBRANIA TUTAJ !!!