Wieliczka 08.12.2020 r.

Znak sprawy: V-AS-ZP.271-8-20/   2428   /2020

Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
ul. Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczka
tel. 12 288-02-20, 730 199 952
e-mail: sekretariat@pcpr-wieliczka.pl
www.pcpr-wieliczka.pl
NIP: 683-17-84-220, REGON: 351 623150

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(oznaczane dalej jako Zaproszenie)

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 € PROWADZONEGO NA PODSTAWIE
ZARZĄDZENIA DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIELICZCE

NAZWA ZAMÓWIENIA:
„Projekt, wykonanie tablic informacyjnych zewnętrznych przed wejściem głównym do budynku oraz projekt, wykonanie tablic wewnątrz budynku Centrum Wsparcia Społecznego w Wieliczce, ul. Niepołomska 26g”


Zatwierdził z-ca Dyrektora: Anna Front