Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Wieliczka, dnia 17.12.2020r.

Znak sprawy: V-AS-ZP.271-12-20/ 2477 /2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
ul. Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczka
tel. 12 288-02-20, 730 199 952
e-mail: sekretariat@pcpr-wieliczka.pl
NIP: 683-17-84-220


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:
USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej


Zatwierdziła: Ryszarda Zakrzewska- Zachwieja
Dyrektor PCPR w Wieliczce