Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Wieliczka, dnia 15 lutego 2021 roku

V-AS-ZP.271-15-20/2591/2020       

Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę sprzętu biurowego oraz komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzenie w Wieliczce”
data publikacji ogłoszenia: 30 grudnia 2020 roku

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 30 grudnia  2020 roku – w terminie składania ofert wpłynęły następujące  oferty:


Wieliczka, dnia 14.01.2021r.

Pytania oraz wyjaśnienia.

Wieliczka, dnia 30.12.2020r

V-AS-ZP.271-15-20/2591/2020

Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
ul. Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczka
tel. 12 288 02 20, 730 199 952
e mail: sekretariat@pcpr-wieliczka.pl
www.pcpr-wieliczka.pl
NIP: 683 17 84 220 , REGON: 351 623 150

ZAPROSZENIE
DO
SKŁADANIA OFERT

(oznaczane dalej jako Zaproszenie)


W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 €
PROWADZONEGO NA PODSTAWIE
ZARZĄDZENIA
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIELICZCE

NAZWA ZAMÓWIENIA:
„Dostawa sprzętu biurowego oraz komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzenie w Wieliczce”

Zatwierdziła:

Ryszarda zakrzewska – Zachwieja
Dyrektor PCPR

Wieliczka, dnia 14.01.2021r.