Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Wieliczka, dnia 31.12.2020r.

Znak sprawy:V-AFr.271-4-20/2571/2020    

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

ul. Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczka
tel. 12 288-02-20, 730 199 952
e-mail: sekretariat@pcpr-wieliczka.pl
NIP: 683-17-84-220

Adres do korespondencji:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
ul. Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczka,
e-mail: sekretariat@pcpr-wieliczka.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:

USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 138o USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu
„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany.
Powiat Wielicki”

Zatwierdził: Anna Front

DO POBRANIA: