Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Wieliczka, 15 stycznia 2021 r.

V-AS-ZP.271-11-20/ 156 /2021

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy:  postępowania na Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu osobowego