Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Wieliczka 22 styczeń 2021 r

V-AS.ZP.271-4-20/2571/2020

INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W

postępowaniu na

 USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ  W  ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI  KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę –
projekt zintegrowany. Powiat Wielicki
.