Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Zwracamy się z prośba o przedstawienie w terminie do 22 lutego 2021 roku swojej oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia.
Kod CPV:
32321200-1 – Urządzenia audiowizualne
51314000-6 – Usługi instalowania urządzeń wideo