PCPR Wieliczka logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych, nad dziećmi pozbawionymi możliwości wychowywania się w rodzinach naturalnych.

Szukamy osób, które czują wewnętrzną potrzebę niesienia pomocy, miłości i przynależności, a także są gotowe poświęcić dzieciom swój czas i serce.

Rodzicami zastępczymi mogą być wspólnie zamieszkali małżonkowie,
a także osoba samotna. Rodzice zastępczy mogą być bezdzietni lub mieć własne dzieci, być spokrewnieni z przyjmowanym do domu dzieckiem albo być dla niego obcy.

Osoby, rodziny, które czują, że są gotowe pomagać proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Niepołomska 26 G, tel. 012 291 31 79 lub 730 201 651 e-mail: piecza@pcpr-wieliczka.pl.

Powiat zapewnia środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, specjalistyczne szkolenie oraz wszechstronną pomoc i wsparcie.

Pamiętaj! Tworząc rodzinę zastępczą, stajesz się darem dla innych!