30 marca 2021 r. o godz. 17:00 zapraszamy na pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży w wieku 11- 15 lat doświadczających przemocy ze strony rówieśników. Jej celem jest rozwijanie kompetencji społecznych, poprawa funkcjonowania w grupie rówieśniczej oraz nauka radzenia sobie z krytyką i agresją w środowisku szkolnym oraz w sieci.

Rodziców i opiekunów dzieci zainteresowanych udziałem w grupie wsparcia zapraszamy do zapisu pod numerem telefonu

  • 730 201 771
  • 12 278 20 00

Spotkania odbywać się będą za pośrednictwem aplikacji ZOOM 2 razy w miesiącu.
Terminy kolejnych spotkań zostaną ustalone z uczestnikami.

Organizatorem jest
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Wieliczce

loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE