PCPR Wieliczka logo

Szanowni Państwo

Mając na względzie  przeciwdziałanie możliwości rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV2, w trosce o zdrowie  pracowników i obsługiwanych klientów wprowadza się  ograniczenie dostępu jednorazowej dużej liczby osób do pomieszczeń w siedzibie PCPR.

W związku z powyższym:

 1. Wprowadza się ograniczenie wejścia do budynku przy ul. Niepołomskiej 26G.
 2. Obsługa bezpośrednia przez pracowników PCPR-u będzie możliwa  wyłącznie po wcześniejszej rejestracji  telefonicznej na poniższe numery telefonów:
 • dział współpracy instytucjonalnej i przeciwdziałania przemocy
  12/288-02-20 wew. 106, 206; 108; 208 , lub 730-202-681,
 • dział pieczy zastępczej
  12/288-02-20 wew. 109; 110; ; 111; 112, lub 730-201-652,
 • dział do spraw rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
  12/288-34-80 lub 730-201-543
 • sekretariat 12/288-02-20 wew. 100

Osoby, które nie umówiły bezpośredniej wizyty telefonicznie z pracownikami działu, nie zostaną przyjęte.
Po umówieniu terminu wizyty, do PCPR-u należy przyjść o wyznaczonej godzinie.

Wszelkie dokumenty i wnioski należy składać za pośrednictwem: