loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

17 marca 2021r. rozpoczynają się spotkania grupy wsparcia dla osób rozwodzących się. Jej celem jest wsparcie osób w przygotowaniu do rozwodu oraz mediacji, zaprezentowanie sytuacji dziecka w trakcie rozwodu jego rodziców oraz minimalizowanie potencjalnych skutków psychologicznych wynikających z rozwodu.

Osoby zainteresowane udziałem w grupie wsparcia zapraszamy do zapisu pod numerem telefonu 730 201 771.
Spotkania odbywać się będą za pośrednictwem aplikacji ZOOM 2 razy w miesiącu.

Spotkania trwają 120 min i ich terminy zostaną ustalone z uczestnikami
na 1 spotkaniu.

Organizatorem jest
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Wieliczce