Czas pandemii w którym aktualnie się znajdujemy, ma niebagatelny wpływ na funkcjonowanie rodziny. Narastająca frustracja potrzeb związanych z funkcjonowaniem społecznym człowieka, a także izolacja od osób, które do tej pory były źródłem wsparcia emocjonalnego, sprzyja wzrostowi zachowań agresywnych.

Dziecko, będące zależne od swoich opiekunów, nie posiadające jeszcze wykształconych dojrzałych mechanizmów obronnych, szczególnie jest narażone na przemoc w czasie pandemii.Aktualnie dotyka ona szeregu potrzeb zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. Trzeba pamiętać,że w tym czasie, gdy edukacja szkolna została zastąpiona nauką zdalną, a praca wielu specjalistów,pracą wykonywaną zdalnie z miejsca zamieszkania, przestrzeń życiowa każdego z domowników radykalnie się zawęziła. Dodatkowo, zarówno dzieci, jak i opiekunowie potracili naturalne środowisko, które zaspokajało wiele potrzeb społecznych, było źródłem oparcia, a także dawało poczucie znaczenia.

Przemocą są każde działania, zarówno te o charakterze psychicznym, zawierające się w atakach naruszających godność osoby, będące źródłem stresu, czy zastraszania, jak i ataki fizyczne, których celem jest naruszenie nietykalności fizycznej osoby, prowadzące do utraty zdrowia, czy w skrajnych przypadkach śmierci

Mając na uwadze to, aby drobne konflikty, narastające napięcie emocjonalne,nie przerodziło się w zachowania będące przemocą, zachęcamy do kontaktu z podmiotami świadczącymi pomoc dla osób i rodzin będących w kryzysie.Jeżeli doświadczasz przemocy lub wiesz, że ktoś w Twoim otoczeniu jej doświadcza NIE CZEKAJ zasięgnij porady w najbliższym Ośrodku Interwencji Kryzysowej lub Ośrodku Pomocy Społecznej.

Przydatne numery telefonów dla osób dotkniętych przemocą:

1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce – całodobowo 730-201-771
2. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 22-668-70-00
3. Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

Michał Górny – psycholog, interwent kryzysowy