loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

W dniu 31.03.2021 odbyło się pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla specjalistów. Zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej wszystkie osoby zainteresowane udziałem w grupie, którym z przyczyn losowych czy organizacyjnych nie udało się wziąć udziału w pierwszym spotkaniu.

Dziękujemy Wszystkim z Państwa za duże zainteresowanie, poświęcony czas oraz czynny udział w spotkaniu. Cieszymy się, iż możemy zaoferować tego typu wsparcie dla pracowników z różnych instytucji.