W Polsce od dwóch tygodni trwa kolejny lockdown, zdecydowanie ma to wpływ na komfort pracy i nie tylko. Według Głównego Urzędu Statystycznego bezrobocie w Polsce znowu wzrosło a wartość stopy bezrobocia powinna utrzymać się na poziomie 6,5% w 2021 roku. Być może wynik ten nie wydaje się bardzo wysoki w odniesieniu do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, natomiast długoterminowe konsekwencje COVID-19 będą dopiero widoczne na rynku pracy.

Od początku pandemii rynek pracy przeszedł gwałtowne zmiany. Większość firm tymczasowo przeniosła swoją działalność z biur do domów pracowników, co oczywiście wiąże się z korzyściami finansowymi oraz różnego typu ograniczeniami dotyczącymi m.in.: funkcjonowania komórki rodzinnej, komunikacji między pracownikami czy wydajności pracy. Wiele branż musiało gwałtownie ograniczyć swoją działalność, często zamykając swoje firmy. Nie wszystkich było stać, aby przetrwać ten czas nie podejmując decyzji związanych ze zwolnieniem swoich pracowników. W obszarach kultury, turystyki  oraz gastronomii do tej pory nie ma pełnego powrotu do normalności. Wiele osób musiało stanąć przed podjęciem ważnych decyzji życiowych, wiążących się ze zmianą perspektywy zawodowej albo utratą pracy.

Warto w tym czasie szukać wsparcia u specjalistów w budowaniu motywacji do poszukiwania pracy oraz podejmowania realnych działań mających na celu zweryfikowanie swoich kompetencji, które mogą przybliżyć do zmiany.

Mirela Karasińska – psycholog, interwent kryzysowy

Przydatne dane kontaktowe:

1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce – całodobowo 730-201-771
2. Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce –  12 289 70 25
3. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – 12 616 09 59