na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzenie w Wieliczce”
 data publikacji ogłoszenia: 30 grudnia 2020 roku

Wieliczka, dnia 20 kwietnia 2021 roku

V-AS-ZP.271-15-20/2591/2020