PCPR Wieliczka logo

W tym roku mija 4-letnia kadencja Społecznej Powiatowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wielickim. Jako organ opiniodawczo-doradczy Rada inspirowała przedsięwzięcia wspomagające integrację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, a także opiniowała projekty uchwał Rady Powiatu Wielickiego obejmujące działania na rzecz osób niepełnosprawnych w naszym Powiecie.

Skład Rady stanowiły osoby, które dostrzegały potrzeby oraz problemy
osób niepełnosprawnych, a swoim doświadczeniem i wiedzą wspierały
działania podejmowane przez Powiat Wielicki.

W latach 2017 -2021 Powiatową Radę tworzyli:

  • Aleksandra Ślusarek – przedstawiciel Powiatu
  • Piotr Cabajewski – Przedstawiciel Fundacji Osób Niepełnosprawnych
  • Rafał Ślusarczyk-Przedstawiciel Fundacji L`ARCHE
  • Piotr Nowak – Przedstawiciel Stowarzyszenia Pomoc Bliźniemu
  • Wiesław Juszczyk – Przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych Okręg Małopolski, Koło Wieliczka.

Za zaangażowanie i pracę na rzecz Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych serdecznie Państwu dziękuje jednocześnie życzę wszelkiej pomyślności.

z poważaniem
Anna Front
z-ca Dyrektora PCPR