Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 17 i 30 czerwca 2021r. w godz. od 11  do 15 w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce przy ul. Niepołomskiej 26G odbędą się Pikniki Rodzinne w ramach realizacji projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat wielicki”  w ramach Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” w związku z naborem  nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-014/17.”
Ze względu na fakt, że w tych dniach mogą wystąpić zarówno trudności z dojazdem do budynku,  jak również z zaparkowaniem samochodu, uprzejmie prosimy jeżeli jest to możliwe o zaplanowanie  wizyty w PCPR w innym terminie.
Za zaistniałe trudności przepraszamy, a osoby chętne serdecznie zapraszamy do udziału w Pikniku.
z wyrazami szacunku
Anna Front
Z-ca Dyrektora PCPR Wieliczka