loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

30 czerwca 2021 r. o godz. 16:00 zapraszamy na pierwsze spotkanie

grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy. Jej celem jest otrzymanie emocjonalnego wsparcia, wzmocnienie psychiczne, zwiększenie świadomości mechanizmów psychologicznych oraz przysługujących praw, wzrost poczucia własnej wartości i kompetencji społecznych.

Osoby zainteresowane udziałem w grupie wsparcia zapraszamy do zapisu pod numerem telefonu 730 201 771, 12 278 20 00

Spotkania odbywać się będą za pośrednictwem aplikacji ZOOM 2 lub w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w małych grupach, w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Przewidywana częstotliwość spotkań wynosi 2 razy w miesiącu.

Terminy kolejnych spotkań zostaną ustalone z uczestnikami.

Organizatorem jest

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Wieliczce