Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w dziedzinie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 roku, dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W załączeniu

https://pcpr-wieliczka.pl/wp-content/uploads/2021/07/Zarzadzenie-Starosty.zipZarządzenie starosty

https://pcpr-wieliczka.pl/wp-content/uploads/2021/07/ogloszenie-naboru.zipOgłoszenie naboru

https://pcpr-wieliczka.pl/wp-content/uploads/2021/07/zal.-1-formularz-zgloszeniowy.zipzał 1-formularz zgłoszeniowy

https://pcpr-wieliczka.pl/wp-content/uploads/2021/07/zal.-2-klauzula-RODO.zipzał.2 – klauzura RODO