na powierzenie realizacji zadań publicznych w dziedzinie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 roku dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.