1.W ramach przyznania  środków finansowych dla domów pomocy społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Dom Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Biskupicach otrzymał w 2021 roku kwotę 59.204,00 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie placówki przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych w domu pomocy społecznej.

2.Na podstawie umowy nr WP-III.9421.19.9.2019 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Powiatem Wielickim, Dom Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Biskupicach otrzymał w 2019 roku w ramach dotacji celowej ze środków budżetu państwa kwotę 105.600,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu, dostawy i montażu dźwigu  o napędzie elektrycznym wraz z demontażem starego dźwigu o napędzie hydraulicznym.

3.Na podstawie umowy nr WP-III.9421.20.20.2018 zawartej pomiędzy Skarbem    Państwa – Wojewodą Małopolskim a Powiatem Wielickim, Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzeziu otrzymał w 2018 roku w ramach dotacji celowej ze środków budżetu państwa kwotę 61.000,00 zł. z przeznaczeniem na remont obejmujący adaptację pomieszczeń i montaż klimatyzacji w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu.

4.W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych następujące zadania:

 • „Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu 9-cio osobowego dla Fundacji Osób Niepełnosprawnych w Podolanach” – Umowa nr WRMR/3/2016/D, realizacja zakończona w roku 2017.

     Kwota dofinansowania – 80 000,00 zł.

 • Likwidacja barier transportowych: „Zakup autobusu 18-to osobowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Niepołomicach” – Umowa nr WRMR/2/2016/D, realizacja zakończona w roku 2017.

    Kwota dofinansowania – 96 000,00 zł.

 • „Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszkowicach” –  Umowa nr WRMR/1/2016/D, realizacja zakończona w roku 2017.

    Kwota dofinansowania – 79 800,00 zł.

 • „Likwidacja barier transportowych – poprzez zakup mikrobusu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzanach” – Umowa nr WRMR/1/2017/D, realizacja zakończona w roku 2018.

     Kwota dofinansowania – 71 340,00 zł

 • Likwidacja barier transportowych: „Zakup samochodu osobowego 9-cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla DPS i DDP w Staniątkach” Umowa nr WRMR/2/2017/D, realizacja zakończona w roku 2018.

     Kwota dofinansowania – 78 000,00 zł.

 • Likwidacja barier transportowych : „Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego z przystosowaniem do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla DPS w Biskupicach”. Umowa nr WRMR/1/2018/D, realizacja zakończona w roku 2019.

     Kwota dofinansowania – 80 000,00 zł.

 • „Likwidacja barier transportowych, Zakup na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej, samochodu osobowego zwanego mikrobusem specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich  dla Fundacji L 'Arche w Śledziejowicach” Umowa nr WRMR/1/2019/D, realizacja zakończona w roku 2019.

     Kwota dofinansowania – 80 000,00 zł.

 • „Likwidacja barier transportowych mieszkańców DPS w Sułkowie poprzez zakup samochodu przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych” – Umowa nr WRMR/2/2019/D, realizacja zakończona w roku 2019.

     Kwota dofinansowania – 80 000,00 zł.

 • „Likwidacja barier transportowych mieszkańców DPS w Grabiu poprzez zakup samochodu przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych” – Umowa nr WRMR/3/2019/D, realizacja zakończona w roku 2019.

     Kwota dofinansowania – 80 000,00 zł.

 • „Likwidacja barier architektonicznych poprzez zakup i montaż szybu windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Gdowie” –  Umowa nr 1/WRMR/B/2020, realizacja zakończona w roku 2021.

     Kwota dofinansowania – 83 981,15 zł

 • „Modernizacja WTZ i zakup niezbędnego wyposażenia dla Fundacji L’Arche w Śledziejowicach” – Umowa nr 2/WRMR/F/2020, realizacja zakończona w roku 2021.

     Kwota dofinansowania – 149 386,27 zł

 • „Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę  windy zewnętrznej oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy w Kłaju” – Umowa nr 1/WRMR/B/2021, planowany termin realizacji: rok 2022.

     Kwota dofinansowania – 147 130,97 zł

 • „Likwidacja barier transportowych – dowóz uczniów z terenu gminy Wieliczka do szkół specjalnych i integracyjnych poprzez zakup mikrobusu” – Umowa nr 2/WRMR/D/2021, planowany termin realizacji: rok 2022.

     Kwota dofinansowania – 91 740,00 zł

 • „Likwidacja barier transportowych- zakup na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji L’ Arche samochodu- mikrobusu przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich” – Umowa nr 3/WRMR/D/2021, planowany termin realizacji: rok 2022.

     Kwota dofinansowania – 100 000,00 zł