Wieliczka, dnia 18.10.2021r.

IV-OIK.JK-ZP.271-7/74 -o/2021        

Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
ul. Niepołomska 26g, 32-020 Wieliczka
e-mail: sekretariat@pcpr-wieliczka.pl
www.pcpr-wieliczka.pl

ZAPROSZENIE
DO
SKŁADANIA OFERT

(oznaczane dalej jako Zaproszenie)

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 €
PROWADZONEGO NA PODSTAWIE
ZARZĄDZENIA
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIELICZCE

NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Dostawa i montaż wyposażenia „niebieskiego pokoju” w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wieliczce w ramach projektu RPMP.09.02.02-12-0495/19”

Zatwierdziła:

Ryszarda Zakrzewska – Zachwieja
Dyrektor PCPR