loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE
22 Października 2021r. o godz. 11:00 zapraszamy na spotkanie grupy wsparcia dla Opiekunów osób zależnych.

Jej celem jest otrzymanie emocjonalnego wsparcia, wzmocnienie psychiczne, zwiększenie świadomości o przysługujących prawach, wymiana osobistych doświadczeń uczestników grupy wzrost poczucia własnej wartości i kompetencji społecznych.

Osoby zainteresowane udziałem w grupie wsparcia zapraszamy do zapisu pod numerem telefonu

730 201 771, 12 278 20 00.

Spotkania odbywać się będą w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w małych grupach, w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju.
Przewidywana częstotliwość spotkań wynosi dwa raz w miesiącu.
Terminy kolejnych spotkań zostaną ustalone z uczestnikami.

Organizatorem jest
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Wieliczce