Wieliczka, dnia 12 listopada 2021 roku

IV-OIK.JK-ZP.271-7/74-o/2021

Informacja o wynikach postępowania na „Dostawę i montaż wyposażenia „niebieskiego pokoju” w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wieliczce” data publikacji ogłoszenia:  18 październik 2021 roku

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18 października 2021 roku – w terminie składania ofert wpłynęły następujące  oferty:

Lp.Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcyAdresUwagi
1.Best AudioGen. Lucjana Żeligowskiego 3/5 90-752 ŁódźOferta poprawna
2Zakład Elektroniki i Automatyki Przemysłowej „Telcomp”ul. Aleksandry 22E 30-837 KrakówOferta poprawna

Zastosowanie kryterium oceny ofert wg wskazanego w zapytaniu wzoru pozwoliło na przyznanie składanej ofercie następującej ilości punktów:

Lp.Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcyAdresCena bruttoLiczba punktów
1.Best AudioGen. Lucjana Żeligowskiego 3/5 90-752 Łódź45 510,00zł53,18 pkt
2Zakład Elektroniki i Automatyki Przemysłowej „Telcomp”ul. Aleksandry 22E 30-837 Kraków24 200,00zł100,00 pkt.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że w związku z ogłoszonym zaproszeniem do składania ofert  nr IV-OIK.JK-ZP.271-7/74-o/2021, w wyniku oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Zakład Elektroniki i Automatyki Przemysłowej „Telcomp”
ul. Aleksandry 22E 30-837 Kraków w cenie brutto: 24 200,00 zł

Wyłonieni Wykonawcy przedstawili najkorzystniejszą ofertę cenową , która spełnia wymogi formalne zamówienia.