Wieliczka, 02.12.2021r.

Szanowni Państwo

w związku z zagrożeniem rozpowszechnienia wirusa się SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce od dnia 03.12.2021r. przyjmowanie stron przez Dział do spraw pieczy zastępczej będzie odbywać się w godzinach od 7:30 do 12:00.
W wyjątkowych sytuacjach prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem działu w celu umówienia terminu i godziny wizyty.

Z poważaniem

Anna Front – Z-ca Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wieliczce