Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce w związku z wejściem w życie ustawy
z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw informuje, że od dnia 1 stycznia 2022 r. organem realizującym dodatek wychowawczy (tzw. 500+) jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rodziny Zastępcze, w których dzieci zostały umieszczone począwszy od dnia
1 stycznia 2022 r. składają wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
wyłącznie w formie elektronicznej przez platformę PUE ZUS na dedykowanym formularzu SW-O.

Ponadto, informujemy, że zgodnie z nowymi zasadami wszystkim rodzinom zastępczym, którym zostało już ustalone prawo do dodatku wychowawczego, dodatek ten wypłacany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce do dnia 31 maja 2022 r.

Od dnia 1 czerwca 2022 r. dla wszystkich rodzin organem przyznającym przedmiotowe świadczenie będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, niezbędny jest kontakt
z właściwą jednostką ZUS:

  • na specjalnej infolinii 22 290 55 00 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00),
  • w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres:cot@zus.pl,
  • we wszystkich placówkach ZUS.