Zarząd Powiatu w Staszowie Staszowie z siedzibą w Staszowie, ul. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów prowadzi nabór na stanowisko: Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Połańcu

Wszelkie informacje dotyczące naboru, w tym:

  • wymagania stawiane kandydatom,
  • zakres zadań na stanowisku, informacja o warunkach pracy na stanowisku,
  • wymagane dokumenty,
  • określenie terminu i miejsca składania dokumentów

zamieszczone zostały : na stronie internetowej Powiatu Staszowskiego: www.staszowski.eu  w zakładce Ogłoszenia;
oraz w urzędowym Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)  www.bip.staszowski.eu   w zakładce : ogłoszenia > praca w urzędzie >  konkursy na wolne stanowiska w jednostkach

  • Zapewnia się zamieszkanie w lokalu mieszkalnym – siedzibie Placówki.
  •  Istnieje także możliwość zatrudnienia i zamieszkania w Placówce najbliższego członka rodziny.

Osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur