Zarządzenie Nr 7/2022

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 w Wieliczce z dnia 10.03.2022 roku

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektora
w Dziale ds. administracyjno-kadrowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce.

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz § 5 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce stanowiącego załącznik do Uchwały nr 102/368/2020 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 14 grudnia 2020 roku,

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Dziale
    ds. administracyjno-kadrowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce przy ulicy Niepołomskiej 26G.
  2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w § 1 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce oraz na tablicy informacyjnej Centrum.

§ 3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
mgr Ryszarda Zakrzewska-Zachwieja

Zapraszamy do zapoznania się z całą treścią ogłoszenia i załącznikami do pobrania poniżej: