Rada Państw Morza Bałtyckiego ogłasza nabór wniosków, w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2022. W tym roku Project Support Facility ma wspierać wdrażanie przyjętej rok wcześniej Deklaracji Wileńskiej II, a także części deklaracji młodych Youth Vision Statement Beyond 2030. Finansowanie będą projekty, które są innowacyjne, ukierunkowane na przyszłość i przeznaczone dla wszystkich. Powinny odnosić się do trzech priorytetów Rady Państw Morza Bałtyckiego, czyli:

  • bezpieczny i stabilny region,
  • zrównoważony i dobrze prosperujący region,
  • tożsamość regionalna

Szczególną uwagę należy zwrócić na projekty, które będą wychodziły naprzeciw najmłodszym. Mogą dotyczyć m.in.:

  • zwiększenia poziomu opieki zdrowotnej, promując informacje o powszechnym dostępnie do darmowych szczepionek,
  • wzmocnienia zdolności młodych ludzi do budowania zielonej przedsiębiorczości,
  • innowacyjnych pomysłów dotyczących udziału młodych ludzi w kształtowaniu oraz zachowaniu regionalnej tożsamości na szczeblu lokalnym.

Więcej informacji znajduje się w załączniku: https://cbss.org/wp-content/uploads/2020/06/PSF-Manual-2020-2022.pdf lub w sekretariacie Rady Państw Morza Bałtyckiego u Jekateriny Popovej e-mail: psf@cbss.org.

Wnioski można składać do 31.03.2022r.