Dnia 09.03.2022r. odbyło się spotkanie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Członkowie Rady debatowali nad działaniami, które będą realizowane
w bieżącym roku. Między innymi postanowili, że środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych dofinansują:

  • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze -przyznawane osobom niepełnosprawnym
  • likwidację barier architektonicznych i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
  • usługę tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika
  • uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
  • sport, kulturę i rekreację i turystykę osób niepełnosprawnych
  • koszty tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

Powyższe postulaty Członkowie Rady przegłosowali jednomyślnie.
Ponadto Urząd Pracy w Wieliczce pozyskał środki umożliwiające stworzenie miejsc pracy
w formie stażu, dla osób niepełnosprawnych.

Kolejne zebranie Rady odbędzie się 25 kwietnia.